Uniogen Oy – Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset / Decisions of the extraordinary general meeting

Uniogen Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.2.2024 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään suunnatuista osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä.

  • Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10.000.000 kappaletta, jotka tarjotaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatuilla osakeanneilla. Valtuutus liittyy yhtiön hallituksen suunnittelemaan rahoituskierrokseen.
  • Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantien vaatimista käytännön toimenpiteistä.

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

  • Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Kukin optio-oikeus tai erityinen oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden yhtiön osakkeen. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus liittyy yhtiön hallituksen suunnittelemaan rahoituskierrokseen.
  • Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien antamisiin liittyvistä ehdoista tai optio-oikeuksien ja/tai erityisten oikeuksien antamisten vaatimista käytännön toimenpiteistä.

Edellä mainitut valtuutukset ovat voimassa 31.12.2024 saakka. Valtuutukset eivät kumoa muita yhtiön osakkeenomistajien hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia. Kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Uniogen Oy

 

Extraordinary General Meeting of February 19, 2024 decided to approve the proposal of the Board of Directors to grant the Board of Directors an authorization to resolve on directed share issuances in one or several instalments.

  • The total number of new shares to be issued under the authorization may be a maximum of 10,000,000 shares, which will be issued in directed share issuances deviating from the shareholders’ pre-emptive right in a manner determined by the Board of Directors. The authorization relates to the financing round planned by the Board of Directors.
  • The Board of Directors was authorized to decide on all other practical measures required for the issuances.

Additionally, Extraordinary General Meeting decided to approve the proposal of the Board of Directors to grant the Board of Directors an authorization to decide on issuances of options and/or special rights as referred to in Chapter 10, Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act, in one or more installments.

  • The total number of options or special rights to be issued under the authorization may be a maximum of 2,000,000. Each option or special right entitles the holder to subscribe for one new share in the Company. The authorization includes the right to deviate from the shareholders’ subscription pre-emptive rights. The authorization relates to the financing round planned by the Board of Directors.
  • Board of Directors is authorized to decide on all other conditions related to the issuances of options and/or special rights or the practical measures required for the issuances.

The abovementioned authorizations shall be valid until 31 December 2024. The authorizations do not revoke any previous authorizations granted by the Company’s shareholders to the Board of Directors. All the decisions were made unanimously.

Uniogen Oy

Abacus Diagnostica, Kaivogen and Labrox are now Uniogen

Uniogen is a global pioneer in clinical diagnostics, point-of-care testing, and instrumentation for life sciences.

Uniogen – Enabling diagnosis and care at first appointment